Kurser

Jeg laver kurser inden for mange forskellige områder og til forskellige behandlergrupper. Jeg laver både længere kursusforløb og kortere workshops inden for områderne KAT, MI og ACT. Under metoder kan du læse mere om hver af disse områder og se, hvad de indebærer, og du kan også se mere under hvert forløb herunder.

Jeg samarbejder lige nu med nedenstående organisationer og personer om følgende undervisningsopgaver:

  • Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysiotearpi: Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi og Den Motiverende Samtale. Link: https://www.muskuloskeletal.dk/
  • Praktiserende Lægers Organisation: Kursus: Kom i gang med kognitiv terapi. Link: https://laeger.dk/foreninger/plo
  • MSB Akademiet. Kursus: ”Den Motiverende Samtale”. Link: https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/kontakt-msb/
  • Kursus i ACT i samarbejde med Monica Trærup. Link: https://kognitivudvikling.dk/act-kursus/
  • Link: https://madroinstituttet.dk/
  • Psykolog Lisbeth Jørgensen.