Samtale

Jeg er uddannet fra Århus Universitet i 2004 og har siden arbejdet med samtalen som udgangspunkt. Jeg er autoriseret gennem Dansk Psykolognævn, Specialist i Psykoterapi og er medlem af Dansk Psykologforening og underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.

Jeg er fagligt funderet i kognitiv adfærdsterapi, ACT og MI (se metoder), som alle er evidensbaserede metoder. Men vigtigst i en samtale er det at skabe et rum, en plads med tryghed og ligeværdighed, hvori forandring og udvikling kan ske.