Metoder

Behandling er et samarbejde mellem klient og behandler. Hvert behandlingsforløb vil således blive tilpasset dig, og der laves en forventningsaftale om, hvad du gerne vil have ud af et forløb.

Det enkelte forløb starter med en indledende samtale. Formålet med denne samtale er først og fremmest at lære hinanden lidt at kende. Her vil du give et billede af din situation, historie og forventninger til et forløb. I den indledende samtale er der ligeledes fokus på information om rammerne for samtalerne samt en kort beskrivelse af den/de metoder, som jeg anvender. For at forandring og udvikling får de bedste vilkår, er det afgørende, at der er tryghed til stede, hvilket er afgørende for mit arbejde. Derfor arbejder jeg altid for at skabe et trygt rum, hvor der er plads til alle følelser.

I behandlingen benytter jeg mig primært af evidensbaseret metoder som kognitiv terapi, ACT (Acceptence and Commitment Therapy) og MI (Motivational Interviewing).

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er udviklet i England og USA igennem de sidste 20-30 år. Retningen er under konstant udvikling, hvorfor man nu også kan tale om en 3. bølge inden for det kognitive område. Kognitiv terapi har således over tid vist sig at have stor effekt og bliver anbefalet af sundhedsstyrelsen i forhold til blandt andet depression og angst. Kognitiv betyder oprindelige tænkning/erkendelse og refererer til det samspil, der er mellem tanker, følelser, krop og adfærd.

Kognitiv terapi bygger meget på indsigt i, hvordan disse elementer spiller sammen. I behandlingen vil vi således fokusere på, hvordan disse elementer påvirker dig og muligvis hæmmer dig. Vi kigger sammen på, hvordan vi kan ændre dette mønster til et mønster, det er mere konstruktivt og muliggør større adfærdsmæssig frihed. I kognitiv terapi indgår ofte ændring af handlemønstre som en afgørende del af behandlingen, hvilket betyder, at vi i samarbejdet vil komme i kontakt med følelser og oplevelser, der også kan være vanskelige, men som vil være vigtige at bearbejde, så du kan opnå de forandringer i dit liv, du sigter efter.

ACT (Accept and Commitment Therapy)

ACT (Accept and Commitment Therapy) tilhører den nyeste del af den kognitive tilgang og bliver kaldt 3. bølge inden for det kognitive felt. ACT repræsenterer en tilgang, hvor vi i behandlingen har meget fokus på værdier som retningsgivere for adfærd. Det primære mål i ACT er ikke fravær af ubehagelige tanker og følelser, men at kunne leve et liv i overensstemmelse med egne værdier og derved acceptere og give rum for det ubehag eller de ubehagelige følelser, det måtte give. Nærværsøvelser er derfor en central del af ACT, hvor vi øver at være i kontakt med nuet og at kunne udholde og rumme følelser og tilstande, der er ubehagelige uden nødvendigvis at reagere på dem.

MI (Motivational Interviewing eller Den Motiverende Samtale)

I enhver behandling indgår motivation som en helt afgørende del. MI er en metode og et sæt teknikker oprindeligt udviklet i forhold til misbrug, men som har vist sig at have stor effekt i forhold til en lang række livsstilsændringer. Der er derfor også en del af behandling af områder som angst, depression og stress. MI bliver ligeledes anbefalet af sundhedsstyrelsen i forhold til livsstilsændringer dom fx ændringer i kostvaner.

MI er en ligeværdig måde at være med andre mennesker på, hvor fokus er på dig som eksperten på dig selv. Dette virker ofte positivt i behandlingen, fordi vi sammen arbejder hen imod at finde det, der er vigtigt for dig og finder vejen mod dine mål.

Jeg benytter mig således i behandlingen af en række metoder, der alle er evidensbaseret, og som alle har vist sig at have et solidt fundament i både forskning og i praksis.