Priser

Vurderinger og erklæringer afregnes jvf. ”det psykosociale arbejde”

Afbud skal meddeles pr. telefon eller mail senest dagen før, ellers afregnes for fuld tid.

Tilskudsmuligheder

Mange har mulighed for via forsikring at få psykologsamtaler. Du skal kontakte dit forsikringsselskab, der bevilliger timer. Herefter er det ofte muligt selv at vælge psykolog.

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at du ikke vil kunne bruge en henvisning ved din læge hos mig.