Supervision

Jeg tilbyder både individuel og gruppe supervision. Supervisionen er ofte sagsrelateret hvilket betyder at den enkelte sag er i fokus. Dette betyder at supervisionen enten kan handle om interventioner i forhold til en sag eller den kan handle om det, som en sag vækker ved supervisanden. Supervision kan også omhandle organisatoriske forhold hvis dette er aftalt.

I supervisionen bygger jeg på min faglige baggrund indenfor det kognitive område og vil lave supervision ved primært at inddrage modeller, metoder og teknikker fra Kognitiv terapi, ACT, Mindfulness, løsningsfokuseret terapi og M.I.

Inden en supervisionsaftale indgås er det vigtigt for mig at have en tydelig kontrakt med den der bestiller opgaven. Ofte vil jeg ved gruppesupervision tage ud og møde gruppen inden en endelig aftale indgås for på den måde at sikre den bedst mulige aftale og tillid mellem f.eks. en supervisionsgruppe og supervisior.

Supervision er et rum for faglig udvikling, derfor bruger jeg også supervisionskontrakt idet en supervisand giver sig selv og sin egen faglige udvikling et mål.