Kurser

LÆGER OG PSYKOLOGER ACT 2023

30 TIMERS ACT KURSUS

Målgruppe:
Læger og psykologer med terapeutisk erfaring og klientkontakt. Det forventes, at kursisten enten er bekendt med den teoretiske grundlag for ACT, eller er villig til at læse lidt herom inden kursus start. Der optages max. 25% ikke-akademikere (For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus).

Indhold:
ACT er en oplevelsesorienteret terapi, hvorfor dette også vil afspejles i undervisningen. Kurset er henvendt til psykologer og læger, der ønsker en anvendt orienterede introduktion til ACT. Kurset vil give en indføring i ACTs teoretiske grundlag, metoder og klinisk terapeutiske praksis gennem en vekslen mellem oplæg, demonstrationer, cases og øvelser. Kursisterne vil blive opfordret til at udforske disse ACT processer på såvel sig selv som med klienter. 

Dag 1 d. 06.06.23: 

Her vil kursisten få en introduktion i ACTs teoretiske grundlag, herunder de 6 kerneprocesser i Hexaflex. Fokus er på forståelsen af psykologisk flexibilitet og brugen af valgpunkt. 

Dag 2 d. 07.06.23: 
Her vil fokus være på en af de seks kerneprocesser – defusion. Fokus vil herunder være på metoder til at fremme defusion / adskille sig fra tænkningen 

Dag 3 d. 20.06.23:
Her vil kursisten opnå en større forståelse af – Accept. Kursisten vil lære at socialisere klienten til ACT via ”ACT i en nøddeskal”. Kursisterne vil opnå metoder til at fremme følelsesmæssig accept via forskellige øvelser og metaforer.

Dag 4 d. 21.06.23:
De to kerneprocesser ”kontakt med nuet” og ”selvet som kontekst” vil blive uddybet og trænet på denne undervisningsdag. Fokus vil være på dels helt konkrete nærværs øvelser til klienter, der er ramt på deres evne til metakognition. Ligeledes vi vil have fokus på mindfulness øvelser og at træne selvet som kontekst.

Dag 5 d. 22.06.23:
Indføring i de to sidste kerneprocesser: ” Klarhed over værdier og engagerede handlinger”. Vi træner konkrete metoder til at hjælpe med at opnå kontakt til værdier og motivere til engagerede handlinger

Alle dage fra kl. 09.00 – 16.00 i alt 30 timer.

Underviser :
Monica Trærup Hansen, psykolog, cand. psyk. aut. Specialist og
Karsten Abel, psykolog, cand. psyk. aut. specialist

Godkendelse:
Kurset søges godkendt hos DPF med 30 timer i emneområdet 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme.

•••

Litteratur:
Russ Harris: ”ACT i teori og praksis”  
Hayes, Strosahl & Wilson: ”Acceptance and Commitment Therapy”

Pris:
9.800 kr. for 5 dages kursus inklusiv forplejning, materialer og kursusbevis

Tilmelding:
psykolog@karstenabel.dk

Sted:
I gå afstand fra Århus banegård.

_____________________________________________________