Kurser

LÆGER OG PSYKOLOGER ACT 2023

30 TIMERS ACT KURSUS

Målgruppe:
Læger og psykologer med terapeutisk erfaring og klientkontakt. Det forventes, at kursisten enten er bekendt med den teoretiske grundlag for ACT, eller er villig til at læse lidt herom inden kursus start. Der optages max. 25% ikke-akademikere (For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus).

Indhold:
ACT er en oplevelsesorienteret terapi, hvorfor dette også vil afspejles i undervisningen. Kurset er henvendt til psykologer og læger, der ønsker en anvendt orienterede introduktion til ACT. Kurset vil give en indføring i ACTs teoretiske grundlag, metoder og klinisk terapeutiske praksis gennem en vekslen mellem oplæg, demonstrationer, cases og øvelser. Kursisterne vil blive opfordret til at udforske disse ACT processer på såvel sig selv som med klienter. 

Dag 1 d. 24.04.23:
Her vi kursisten få en introduktion i ACTs teoretiske grundlag, herunder de 6 kerneprocesser
i Hexaflex. Fokus er på forståelsen af psykologisk flexibilitet og brugen af valgpunkt. 

Dag 2 d. 25.04.23:
Her vil fokus være på en af de seks kerneprocesser – defusion. Fokus vil herunder være på
metoder til at fremme defusion / adskille sig fra tænkningen 

Dag 3 d. 26.06.23:
Her vil kursisten opnå en større forståelse af – Accept. Kursisten vil lære at socialisere klienten til ACT via ”ACT i en nøddeskal”. Kursisterne vil opnå metoder til at fremme følelsesmæssig accept via forskellige øvelser og metaforer. 

Dag 4 d. 22.05.23:
De to kerneprocesser ”kontakt med nuet” og ”selvet som kontekst” vil blive uddybet og trænet på denne undervisningsdag. Fokus vil være på dels helt konkrete nærværs øvelser til klienter, der er ramt på deres evne til metakognition. Ligeledes vi vil have fokus på mindfulness øvelser og at træne selvet som kontekst.

Dag 5 d. 23.05.23:
Indføring i de to sidste kerneprocesser: ” Klarhed over værdier og engagerede handlinger”. Vi træner konkrete metoder til at hjælpe med at opnå kontakt til værdier og motivere til engagerede handlinger

Alle dage fra kl. 09.00 – 16.00 i alt 30 timer. 

Underviser :
Monica Trærup Hansen, psykolog, cand. psyk. aut. Specialist
og Karsten Abel, psykolog, cand. psyk. aut. specialist

Godkendelse:
Kurset søges godkendt hos DPF med 30 timer i emneområdet 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme.

•••

Litteratur:
Russ Harris: ”ACT i teori og praksis”
Hayes, Strosahl & Wilson: ”Acceptance and Commitment Therapy” 

Pris:
9.800 kr. for 5 dages kursus inklusiv forplejning, materialer og kursusbevis

Tilmelding:
psykolog@karstenabel.dk

Sted:
I gå afstand fra Århus banegård.

_____________________________________________________ 

Tværfagligt ACT 2023

Målgruppe: 
Kurset henvender sig til alle behandlere med klientkontakt og behandlings arbejde, der ønsker grundlæggende viden, metoder, teknikker indenfor ACT. 

Indhold: 
ACT er en oplevelsesorienteret terapi, hvorfor dette også vil afspejles i undervisningen. Kurset er henvendt til behandlere, der ønsker en anvendt orienterede introduktion til ACT. Kurset vil give en indføring i ACTs teoretiske grundlag, metoder og klinisk terapeutiske praksis gennem en vekslen mellem oplæg, demonstrationer, cases og øvelser. Kursisterne vil blive opfordret til at udforske disse ACT processer på såvel sig selv som med klienter. 

Modul 1: 
12.-13./4 2023: Intro til ACT. De 6 kerneprocesser. Teoretiske grundlag for ACT
Deltagerne vil opnå grundviden i de seks ACT-processer: Kontakt med nuet, selv som kontekst, accept, afkobling af sproget (defusion), livsværdier og engageret handling. Vi vil arbejde med kreativ håbløshed og der vil være fokus på vurdering og behandlings-planlægning ud fra disse ACT principper. Deltagerne vil også arbejde valgpunkts modellen og Matrix. 

Modul 2: 
2.-3./5 2023: Formidling af ACT til klienten. Accept og Defusion.
Kursisterne vil her lære nogle oplevelsesorienterede metoder til formidling af ACT til klienterne. Dette for, at Klienten vil opnå en forståelse af, hvordan færdighederne fra ACT vil kunne hjælpe ham med at takle sine tanker og følelser på en mere hensigtsmæssig måde, således han vil kunne handle og opbygge det liv, der er i overensstemmelse med sine mål og værdier. Hertil vil vi have fokus på at træne accept: Her vil vi træne det at kunne være i vores følelser, fremfor at undgåelse af dem via kortsigtede løsninger, (fx misbrug, overspisning, tv, isolation, grublerier, perfektionisme eller høj arbejdspress), hvoraf konsekvenserne kan være ensomhed, stress, depression, angst, overvægt, anoreksi mv. 
Sidst vil kursisterne blive introduceret til at arbejde med defusion, som er metoder til at hjælpe os med at adskille os fra uhensigtsmæssige tanker, der hæmmer os i at gøre det, der er vigtigt for os, fx at reducere stress eller misbrug; opbygge selvværd; opnå en sundere livsstil opbygge gode relationer mv. 

Modul 3:
22.-23./5 2023: Nærvær i nuet. Selvet som kontekst. 
Vi vil fortsætte arbejdet med defusion og accept fra modul 2. Du vil dertil som kursist få indsigt i vigtigheden i nærvær i nuet for at kunne opbygge livsglæde, selvværd og tætte relationer. Du vil i den forbindelse opnå mange forskellige færdigheder til at træne dig selv og dine klienter i nærvær i nuet/mindfulness, således at mindfulnessfærdighederne vil kunne omsættes til såvel børn, mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse el. sindslidelse som mennesker, der er meget reflekterede.

Modul 4:
19.-20/6 2023: Værdier og engagerede handlinger. 
På dette modul vil fokus være på arbejdet med værdier som ledetråd og motiverende faktor samt engagerede handlinger. Du vil opnå forskellige teknikker til at fremme motivation hos klienten. Vi vil på det 4 modul sætte de 6 kerne processer sammen og arbejde med at lave samtaler baseret på ACT teknikker. Der vil ligeledes på dag 2. være supervision problemstillinger ifht. omsætningen af ACT til praksis. 

Alle dage fra kl. 09.00 – 15.00. 

Underviser : 
Monica Trærup Hansen, psykolog, cand. psyk. aut. Specialist
og Karsten Abel, psykolog, cand. psyk. aut. specialist 

Litteratur: 
Russ Harris ”ACT i teori og praksis” 
Hayes, Strosahl & Wilson: ”Acceptance and Commitment Therapy” 

•••

Pris: 
12.000 kr. ex moms (15.000 kr. inc. Moms) for 8 dages kursus
inklusiv forplejning, materialer og kursusbevis. 

Tilmelding: 
psykolog@karstenabel.dk 
Sidste tilmelding er: 1/4 2023. 

Sted: 
I gå afstand fra Århus banegård