2017 / 2018 Tværfagligt ACT

Indhold:
Formålet med kurset er at stifte bekendtskab med de 6 kerneprocesser i ACT. Flere og flere bruger ACT enten som deres primære metode eller i kombination med andre metoder. På dette kursus vil I blive indført i de 6 kerneprocesser, der er grundlæggende i ACT og gennem demonstrationer og øvelser opnå nogle førstehåndserfaringer med ACT, I kan omsætte til praksis.

Form:
ACT er en oplevelsesorienterede terapi, hvorfor dette også vil afspejles i undervisningen. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, demonstrationer, cases og øvelser. Ligeledes vil du mellem modulerne træne færdighederne ved at integrere dem ifht. dit eget liv og arbejdsliv med klienter.

Udbytte:
Efter kurset vil du være i stand til ud fra ACT forståelsen at lave en vurdering af din klient og en behandlingsplanlægning herudfra. Du vil på en enkelt måde kunne formidle til klienten, hvad man arbejder hen mod i ACT, ligesom du vil kunne arbejde med at fremme følelsesmæssig accept, defusion, nærvær i nuet og værdibaserede engagerede handlinger (se uddybelse i nedenstående program).

Underviser:
Psykologerne Karsten Abel og Monica Trærup vil på skift varetage indførelsen i ACT

Varighed:
4 moduler a 2 dage. I alt 8 dage.

Modul 1:
7-8/12 2017 Intro til ACT. De 6 kerneprocesser. Teoretiske grundlag for ACT

Deltagerne vil opnå grundviden i de seks ACT-processer: Kontakt med nuet, selv som kontekst, accept, afkobling af sproget (defusion), livsværdier og engageret handling. Vi vil arbejde med kreativ håbløshed og der vil være fokus på vurdering og behandlings-planlægning ud fra disse ACT principper. Deltagerne vil også arbejde med Matrix modellen.

Modul 2:
3-4/1 2018 Formidling af ACT til klienten. Accept og Defusion
Kursisterne vil her lære nogle oplevelsesorienterede metoder til formidling af ACT til klienterne. Dette for, at Klienten vil opnå en forståelse af, hvordan færdighederne fra ACT vil kunne hjælpe ham med at takle sine tanker og følelser på en mere hensigtsmæssig måde, således han vil kunne handle og opbygge det liv, der er i overensstemmelse med sine mål og værdier.

Hertil vil vi have fokus på at træne accept: Her vil vi træne det at kunne være i vores følelser, fremfor at undgåelse af dem via kortsigtede løsninger, (fx misbrug, overspisning, tv, isolation, grublerier, perfektionisme eller høj arbejdspress), hvoraf konsekvenserne kan være ensomhed, stress, depression, angst, overvægt, anoreksi mv.

Sidst vil kursisterne blive introduceret til at arbejde med defusion, som er metoder til at hjælpe os med at adskille os fra uhensigtsmæssige tanker, der hæmmer os i at gøre det, der er vigtigt for os, fx at reducere stress eller misbrug; opbygge selvværd; opnå en sundere livsstil opbygge gode relationer mv.

Modul 3:
1-2/3 2018 Nærvær i nuet. Selvet som kontekst
Vi vil fortsætte arbejdet med defusion og accept fra modul 2. Du vil dertil som kursist få indsigt i vigtigheden i nærvær i nuet for at kunne opbygge livsglæde, selvværd og tætte relationer. Du vil i den forbindelse opnå mange forskellige færdigheder til at træne dig selv og dine klienter i nærvær i nuet/mindfulness, således at mindfulnessfærdighederne vil kunne omsættes til såvel børn, mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse el. sindslidelse som mennesker, der er meget reflekterede.

Modul 4:

21-22/3 2018 Værdier og engagerede handlinger
På dette modul vil fokus være på arbejdet med værdier som ledetråd og motiverende faktor samt engagerede handlinger. Du vil opnå forskellige teknikker til at fremme motivation hos klienten. Vi vil på det 4 modul sætte de 6 kerne processer sammen og arbejde med at lave samtaler baseret på ACT teknikker. Der vil ligeledes på dag 2. være supervision problemstillinger ifht. omsætningen af ACT til praksis.

Litteratur:
Anbefalet litteratur: ”ACT i teori og praksis” af Russ Harris

•••

Pris:
12.000 kr. + moms

Sted:
Undervisningslokalerne på Møllestien 52, 8000 Århus C

Tilmelding:
Psykolog@karstenabel.dk eller via www.kognitiv.dk