2018 “Den Motiverende Samtale”

Formål:
Formålet med kurset er at få et indgående kendskab og erfaring med de grundlæggende elementer i motivation og forandringsprocesser. Formålet er ligeledes at få nogle konkrete evidensbaserede redskaber, som deltagerne kan bruge både fagligt og privat til at skabe motivation og forandring. Der er i kurset fokus på praktiske redskaber og øvelse af disse med udgangspunkt i MI (Motivational Interviewing) og bevidstgørelse af og arbejdet med værdier.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med mennesker, der har brug for eller ønsker at blive motiveret til forandringer i deres liv. Det kan være psykologer, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, ergo- og fysio-terapeuter m.fl.

Indhold:
Indholdet i kurset vil være baseret på Miller & Rollnick ”Den Motiverende samtale- støtte til forandring”, og deltagerne vil få kendskab til de 4 processer.

•    Opbyg relationen
•    Skab fokus
•    Frembring forandringsudsagn
•    Planlæg forandring.

Derudover vil det blive inddraget værdier med inspiration fra ACT.

Form:
Kurset er i alt 3 dage fra kl. 9.00-15.00. 2 sammenhængende dage efterfulgt af en opfølgningsdag, hvor der blandt andet vil blive brugt tid på refleksion af deltagernes erfaringer. Kurset vil være en vekselvirkning mellem teoretisk oplæg, cases, video og øvelser.

• • •

Pris:
3.750 kr. ex moms. Materialer, forplejning og kursusbevis er inkluderet.

Pensum:
Miller & Rollnick ”Den motiverende samtale, støtte til forandring”. En anden mulighed kunne være ”Den motiverende samtale i teori og praksis” af Gregers Rosdahl.

Underviser:
Psykolog Karsten Abel

Dato:
16-17. maj og 18. juni 2018. Alle dage fra kl. 09.00-15.00

Sted:
Undervisningslokalerne på Møllestien 52, 8000 Århus C

Max antal:
20

Tilmelding:
On-line på www.kognitiv.dk