2023 / ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT) 30 TIMER

MÅLRETTET PSYKOLOGER, LÆGER OG ØVRIGE AKADEMISKE FAGGRUPPER

Målgruppe:
Psykologer, læger og øvrige akademiske faggrupper med terapeutisk erfaring og klientkontakt. Det forventes, at kursisten enten er bekendt med den teoretiske grundlag for ACT, eller er villig til at læse lidt herom inden kursus start. Der optages max. 25% ikke-akademikere, men dette kræver en forudgået aftale pr. mail (send gerne dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, skriv lidt om aktuelle behandlingsforløb, kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus eller lign). 

Indhold:
ACT er en oplevelsesorienteret terapi, hvorfor dette også vil afspejles i undervisningen. Kurset er henvendt til professionelle, der ønsker en anvendt orienterede introduktion til ACT. Kurset vil give en indføring i ACTs teoretiske grundlag, metoder og klinisk terapeutiske praksis gennem en vekslen mellem oplæg, demonstrationer, cases og øvelser. Kursisterne vil blive opfordret til at udforske disse ACT processer på såvel sig selv som med klienter. 

Dag 1 d. 20.03.23:
Her vi kursisten få en introduktion i ACTs teoretiske grundlag, herunder de 6 kerneprocesser i Hexaflex. Fokus er på forståelsen af psykologisk flexibilitet og brugen af valgpunkt. 

Dag 2 d. 21.03.23:
Her vil kursisten opnå en større forståelse af én af de 6 kerneprocesser i ACT: Fusion. Vi vil arbejde med metoder til at fremme defusion / adskille sig fra tænkningen. 

Dag 3 d. 22.03.23:
Her vil fokus være på en anden af de seks kerneprocesser oplevelsesmæssig undgåelse. Vi vil arbejde med metoder til at fremme følelsesmæssig accept via forskellige øvelser og metaforer. 

Dag 4 d. 17.04.23:
Her vil fokus være på at opnå en forståelse af og en oplevelse af ”kontakt med nuet” og ”selvet som kontekst”, herunder helt konkrete og simple nærværsøvelser til lidt svære mindfulness-øvelser og at træne selvet som kontekst. 

Dag 5 d. 18.04.23:
Indføring i de to sidste kerneprocesser: ” Klarhed over værdier og engagerede handlinger”. Vi træner konkrete metoder til at hjælpe med at opnå kontakt til værdier og motivere til engagerede handlinger  Alle dage fra kl. 09.00 – 16.00 i alt 30 timer. 

Underviser :
Psykolog Monica Trærup, cand. psyk. aut. Specialist i psykoterapi og godkendt supervisor & Psykolog Karsten Abel, cand. psyk. aut. specialist 

Godkendelse:
Kurset er forhåndsgodkendt til:
• Specialist i Psykoterapi voksen: 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme 30 timer
• Specialist i Psykopatologi: 13.4.4.2.3. Behandling 12 timer
• Specialist i Sundhedspsykologi voksen: 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde: 30 timer
• Specialist i Psykotraumatologi: 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer: 12 timer

For specialister i psykopatologi og psykotraumatologi kan de resterende 18 timer anvendes i hen hold til retningslinjerne for det fleksible valg.

For øvrige kursister kan timerne anvendes i henhold til retningslinjerne i det fleksible valg. Kurset er desuden godkendt til systematisk efteruddannelse under behandling.

•••

Pris:
9.800 kr. + moms. Kurset er momsfritaget for psykologer og læger, der tager kurset som en del af specialistuddannelsen. Prisen er inklusiv litteratur og forplejning (Kaffe/the, frugt, frokost og eftermiddagssnack).

Handelsbetingelser:
Tilmeldingen er personlig og bindende.

Litteratur:
Obligatorisk litteratur uploades og kan tilgås elektronisk af kursisten. Dette vil være: Hayes, S.; Kirk, D. & Wilson, K. (2013). Acceptance and Commitment Therapy – psykologisk fleksibilitet og mindfulnessprocesser. Kap. 1; 2; 7; 8; 9; 10; 11& 12. Supplerende litteratur (meget praksisnært): Russ Harris. “ACT i teori og praksis”.

Tilmelding:
psykolog@karstenabel.dk

Sted:
I gå afstand fra Århus banegård. Den specifikke adresse/lokale vil blive afgjort af antal tilmeldte.